Navigácia

Ako na 2%

Dôležité termíny:

* do 31.marca2020Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby),

ktorí daňové priznanie +podanie daňových priznaní právnickými osobami

- VYHLÁSENIE je súčasťou daňového priznania

* do 30.apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov,

za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ

(zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj POTVRDENIE o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,

bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020pošlite/doručte formuláre daňovému úradu

v mieste vášho bydliska.

 

Ateliér Médea

adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra

IČO: 42337160

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6602000000003754726557 kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka a.s.)

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Piaristická 2, Nitra
    Piaristická 2
  • 0903253371

Fotogaléria