• Rozvrh

     • Rozvrh 2021/2022

     •  

      Prípravné štúdium   - predškoláci a  I.stupeň ZŠ 1.- 4.roč. 

       

                                             9.30 – 11.45                  14.00 – 16.15                16.30 – 18.45

       

      PONDELOK

       

       

       

       

       

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. MV

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. MV

       

      UTOROK

       

       

       

       

      Rozšírená KERAMIKA

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč.KJ

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. DL

       

       

      STREDA

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč.MP

       

       

      ŠTVRTOK

       

       

       

       

       

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. DL

       

      Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov MV

       

       

      * VYBERTE SI JEDEN TERMÍN J

       

       

       

       

       

      Legenda k rozvrhu:

       

      1. Prípravné štúdium   - predškoláci
      2. stupeň ZŠ 1.-4.roč.  – deti od 6.- 10. rokov
      3. II. st. ZŠ 5.-9.roč. – mládež od 11.- 15. rokov
      4. Stredné školy – mládež od 15. – 19. rokov // PRÍPRAVA NA TALENTOVKY
      5. Štúdium pre dospelých – pracujúci, študujúci na VŠ,

                                                           dospeláci na dôchodku J

       

       

       

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. – mládež od 11.- 15. rokov a Stredné školy – mládež od 15. – 19. rokov // PRÍPRAVA NA TALENTOVKY

       

                                                9.30 – 11.45                  14.00 – 16.15                16.30 – 18.45

       

      PONDELOK

       

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč.MP

       

      UTOROK

       

       

       

       

      Rozšírená KERAMIKA

      II. st. ZŠ 5.-9.roč.DL

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. KJ, MV

       

      STREDA

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. KJ

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. MV

       

       

      ŠTVRTOK

       

       

       

       

      Stredné školy

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. DL

      Stredné školy príprava na talentové skúšky KJ

      PIATOK

       

       

       

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. MV

       

      Stredné školy KJ

       

       

       

      Rozvrh hodín Ateliér Médea 2021/2022 - DOSPELÁCI

       

                                                9.30 – 11.45                  14.00 – 16.15                16.30 – 18.45

       

      PONDELOK

       

       

       

       

       

       

       

       

      Štúdium pre dospelých PP

      UTOROK

       

       

       

      Štúdium pre dospelých PP

       

       

      STREDA

       

       

       

      Štúdium pre dospelých KJ

       

       

       

       

      Štúdium pre dospelých PP