• od 10.1.2022 sa stretneme v ateliéroch, aby sme pokračovali v tvorbe naživo.

     Tešíme sa na Vás. Dovidenia Vaši výtvarníci z Ateliéru Médea
    • „Dobrá značka je výsledkom dlhého uvažovania, skúšania, kombinovania a kreslenia, ktoré musí preskúmať možnosti. Nakoniec objavenú značku treba definovať tak, aby mohla byť vyjadrená matematicky, číselnými údajmi. Nesmie nič zvýšiť ani chýbať. Musí byť „osobnosťou”, musí mať tvár, musí byť sympatická, vľúdna, múdra, obsažná a jasná. Dobrý znak je matematika, hudba, poézia. Výsledok musí byť presný a krásny.” Miroslav Cipár
    • „Nečakajte na zázraky. Celý váš život je zázrak.“ — Albert Einstein
    • CESTA UMENIA

    • Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie. Pablo Picasso
    • CESTA UMENIA

    • Človek sa od ostatných živočíšnych druhov neodlišuje svojím biologickým zložením, ale vlastnosťami. Je prispôsobivý, nie je špecializovaný, čo je v rámci evolúcie výhoda, má veľkú obrazotvornosť, predvídacie schopnosti a dokáže spracovať a využiť vo svoj prospech veľké množstvo informácií. Je to jedinec, v ktorom sa spájajú jeho biologické, sociálne a psychologické zložky, pričom tak tvoria zvláštnu ľudskú charakteristiku. Slovenské národné múzeum BA
    • CESTA UMENIA


    • Priateľskí učitelia
    • Originálne hodiny
    • Online vyučovanie
    • Akcie
  • AKTUÁLNE V ATELIÉROCH

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • PREZENČNE V ATELIÉROCH
    • 5. 1. 2022
    • od 10.1.2022 sa stretávame v ateliéroch, aby sme pokračovali v tvorbe naživo.

     Tešíme sa na Vás. Dovidenia Vaši výtvarníci z Ateliéru Médea

    • PREZENČNE V ATELIÉROCH: Čítať viac
    • Posledná hodina v tomto kalendárnom roku :-)
    • 21. 12. 2021
    • V piatok 17.12.2021 sme sa videli v tomto roku na zaujímavej hodine s galerijnou pedagogičkou Barborou Tribulovou, ktorá nám odprezentovala tému Slobodnej voľby cez dejiny umenia až po súčasnosť. Zapojení študenti pracujú na tejto téme a tešíme sa na semifinále v marci 2022. Krásne , hoci náročné, ukončenie našej spoločnej tvorby pre rok 2021. Ďakujeme tím Ateliéru Médea

    • Posledná hodina v tomto kalendárnom roku :-): Čítať viac
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez