Navigácia

O škole

Profil školy

:Od školského roka 2004/05 SZUŠ, Ateliér Médea

Od školského roka 2004/2005 sme získali

akreditáciu Ministerstva školstva, čo nás pasovalo na súkromnú základnú umeleckú školu.

 

:ČO JE ATELIÉR MÉDEA?

Projekt Ateliér Médea, Súkromná výtvarná škola, uzrel svetlo sveta v septembri 2000 na základe veľmi dobrých skúseností s výtvarníkmi - pedagógmi, ktorí sa venujú (alebo venovali) deťom a študentom s obrovskou láskou a tvorivým nasadením.

 

Je to typ Súkromnej základnej umeleckej školy – výtvarného odboru, predtým Ľudovej školy umenia. Táto forma vzdelávania má v meste Nitra dlhodobú tradíciu a s tým spojenú popularitu medzi deťmi a rodičmi.

 

Cieľom je kvalitné využívanie voľného času. Nácvik výtvarných techník a ich použitie pri vlastnej tvorbe je obsahom hodín od prípravného ročníka až po rozšírené štúdium.

 

Študenti (bez rozdielu veku) svoje zručnosti a vedomosti overujú nielen na hodinách v ateliéri, no i doma, v škole, v prácach pre komunitu, v ktorej žijú. Táto „praktická stránka“ ich tvorby je časťou ich sebareflexie a hodnotenia vo vzťahu k spoločnosti, čo je mimoriadne dôležité pri formovaní osobnosti jedinca. Individuálne majú možnosť rozvíjať svoje remeselné zručnosti, no i svoje intelektuálne schopnosti. Práca v skupinách umožňuje vidieť viaceré originálne riešenia jedného výtvarného problému, čo je cesta k vnímavosti a vlastnému výtvarnému názoru.

 

FOTOGRAFIE A MOMENTKY žiakov, učiteľov, ale aj výstav a akcií fotí naša dobrá známa ANDREA KONCOVÁ (chiquitka@gmail.com).

 

Polročnú tvorbu prezentujeme výberom najlepších prác na verejnej výstave. Milovníci amatérskeho umenia, rodičia, príbuzní, priatelia, náhodní okoloidúci sú konfrontovaní s tvorbou, ktorá prináša radosť, celistvý rozvoj osobnosti a stimuly k novým myšlienkam. Aj malé zastavenie môže vyvolať obrovskú reakciu.

...a ešte pár pohyblivých obrázkov o našej škole:

https://www.youtube.com/watch?v=ZzCFocfYlKo

 

 

VŠETKO DOBRÉ

Mariana Chudá-Pauková

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Piaristická 2, Nitra
    Piaristická 2
  • 0903253371

Fotogaléria