• Profil školy

     • Profil školy

     • :Od školského roka 2004/05 SZUŠ, Ateliér Médea

      Od školského roka 2004/2005 sme získali

      akreditáciu Ministerstva školstva, čo nás pasovalo na súkromnú základnú umeleckú školu.

       

      :ČO JE ATELIÉR MÉDEA?

      Projekt Ateliér Médea, Súkromná výtvarná škola, uzrel svetlo sveta v septembri 2000 na základe veľmi dobrých skúseností s výtvarníkmi - pedagógmi, ktorí sa venujú (alebo venovali) deťom a študentom s obrovskou láskou a tvorivým nasadením.

       

      Je to typ Súkromnej základnej umeleckej školy – výtvarného odboru, predtým Ľudovej školy umenia. Táto forma vzdelávania má v meste Nitra dlhodobú tradíciu a s tým spojenú popularitu medzi deťmi a rodičmi.

       

      Cieľom je kvalitné využívanie voľného času. Nácvik výtvarných techník a ich použitie pri vlastnej tvorbe je obsahom hodín od prípravného ročníka až po rozšírené štúdium.

       

      Študenti (bez rozdielu veku) svoje zručnosti a vedomosti overujú nielen na hodinách v ateliéri, no i doma, v škole, v prácach pre komunitu, v ktorej žijú. Táto „praktická stránka“ ich tvorby je časťou ich sebareflexie a hodnotenia vo vzťahu k spoločnosti, čo je mimoriadne dôležité pri formovaní osobnosti jedinca. Individuálne majú možnosť rozvíjať svoje remeselné zručnosti, no i svoje intelektuálne schopnosti. Práca v skupinách umožňuje vidieť viaceré originálne riešenia jedného výtvarného problému, čo je cesta k vnímavosti a vlastnému výtvarnému názoru.

       

      FOTOGRAFIE A MOMENTKY žiakov, učiteľov, ale aj výstav a akcií fotí naša dobrá známa ANDREA KONCOVÁ (chiquitka@gmail.com).

       

      Polročnú tvorbu prezentujeme výberom najlepších prác na verejnej výstave. Milovníci amatérskeho umenia, rodičia, príbuzní, priatelia, náhodní okoloidúci sú konfrontovaní s tvorbou, ktorá prináša radosť, celistvý rozvoj osobnosti a stimuly k novým myšlienkam. Aj malé zastavenie môže vyvolať obrovskú reakciu.

      ...a ešte pár pohyblivých obrázkov o našej škole:

      https://www.youtube.com/watch?v=ZzCFocfYlKo

       

       

      VŠETKO DOBRÉ

      Mariana Pauková, zriaďovaleľka školy