Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      piatok malý Apiatok malý Bpiatok modelovňa Apondelok malý Apondelok malý Bpondelok veľký Astreda malý Astreda malý Bstreda svätoplukovostreda veľký Astvrtok MŠ Velke Zaluzie Aštvrtok veľký Bštvrtok ZŠ Veľké Zálužie AJštvrtok ZŠ Velke Zaluzie BJutorko veľký Butorok malý Butorok modelovňa Autorok modelovňa B
  1. ročník   MŠ Piaristická utorok pondelok prípravka MŠ Párovskástvrtok MŠ Veľké Zálužie Bštvrtok veľký ránoštvrtok malý ránoutorok malý A
  2. ročník   piatok prípravný MŠ Párovská 1
  3. ročník   pondelok prípravka MŠ Párovská MV
  5. ročník   keramika 1keramika 2keramika 3keramika 4
  8. ročník   piatok veľký A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Piaristická 2, Nitra
    Piaristická 2
  • 0903253371

Fotogaléria